Skip navigation

KRÖNIKA: Så här får vi fler golfspelare att fortsätta spela

Lennart Sandahl - 10:33 26/06/2017 (uppdaterad 14:33 26/06/2017)

I artikeln ”Sverige behöver fler golftränare”, tittade vi på statistiken när det gäller hur många som påbörjar/återupptar respektive avslutar sitt medlemskap i svenska golfklubbar och vilka vägarna kan vara till att få fler människor att hålla fast i golfen som fritidssysselsättning och sport. Nu fortsätter vi med att titta på hur läget ser ut för golftränarna – vi menar nämligen att det bästa vi kan göra för att vända trenden och minska antalet golfare som slutar varje år, det är att hjälpa dem spela bättre golf. Och här spelar golftränarna en minst sagt viktig roll.

Den nettoökning av antalet medlemmar som klubbarna har upplevt de senaste åren, beror på att antalet nybörjare eller golfare som har återupptagit sitt spel, är något större än det antal på ca 50 000 som slutar varje år. Tänk vilken effekt det skulle få om vi kunde få ner antalet slutande golfare per år med i alla fall 10 000 spelare! Vi skulle dramatiskt kunna minska tappet av spelare, samtidigt som det skulle kunna generera en snöbollseffekt: det skulle leda till fler positiva upplevelser, fler positivt snack i ”djungeltrumman” och därför även fler nya golfare.

Vad kan vi då göra för att hjälpa ett stort antal golfare utveckla och förbättra sitt spel? Först och främst behöver vi se till att fler golfare tar lektioner för en riktigt bra tränare!

I Sverige är det PGA Sweden (Professional Golfers Association), som leder utbildningen för golftränare och idag finns det 800 tränare som genomgått deras utbildning. Dessa 800 personer ska då bära utvecklingen av ett bättre spel över hela vårt avlånga land. Om vi igen tittar på statistiken kan vi börja med att konstatera att golfsäsongen i Sverige kan variera från omkring 10 månader om året i syd till 4 månader om året i norr.

Om 40 000 seniorgolfare (10%) tar 3 lektioner per år, motsvarar det 120 000 lektioner totalt. Dessutom tar 120 000 golfare (30%) ca 1,5 lektioner per år, vilket blir 180 000 lektioner. Sedan återstår ca 240 000 golfare som i nuläget inte tar några lektioner alls.

800 tränare ska då sammanlagt ha ansvar för 300 000 lektioner under en säsong.

Många lektioner som ges är bara 25 minuter långa, men vi kan räkna med 1 timmes arbetstid per lektion, med förberedelser och resor. Detta innebär att 300 000 lektioner kräver 300 000 arbetstimmar. Dessa arbetstimmar, fördelade på 800 tränare ger oss 375 lektioner som ska genomföras per tränare och säsong.

Under säsongen arbetar golftränarna oerhört hårt och en arbetsvecka på 60 timmar är inte ovanlig. Det finns tränare som är anställda på årsbasis och följer kollektivavtalet, vilket innebär att de inte arbetar mer än 40 timmar per vecka. Men dessa tränare har ofta många andra arbetsuppgifter på sina klubbar än just det att lära ut bättre golf. Därför har vi räknat med att endast hälften av golftränarnas arbetstid, oavsett anställningsförhållande, går åt till att undervisa.

Detta innebär att de 800 tränarna behöver ge 5 lektioner per dag under högsäsongen, enbart för att kunna serva de 160 000 som redan tar 1 – 3 lektioner per säsong. Ska de dessutom serva de 240 000 golfare som i nuläget inte tar några lektioner alls, kommer vi fram till att de 800 tränarna skulle behöva ge ytterligare 487 500 lektioner per säsong. Det är knappast svårt att räkna ut att det är en ohållbar situation. Dessutom återstår 40 000 juniorer som behöver både träning och utveckling.

Vi behöver många fler golftränare om vi ska kunna skapa en situation där många fler människor än i dag ges möjlighet till att utveckla sitt spel, ha roligare när de spelar och på så sätt stannar kvar i golfen. Men vi behöver göra mer än så:

• Förutom att vi behöver fler tränare, behöver vi skapa en bättre arbetssituation för golftränarna så att merparten av deras arbetstid går åt till att hjälpa spelare utvecklas.

• Vi behöver se till att golftränarna marknadsför sig själva, bland annat genom sociala medier och skapar en medvetenhet omkring vad de faktiskt kan hjälpa till med.

• Vi behöver få fram ypperliga tränare som förstår vilken insats de kan göra för andra och även för sig själva, genom att hela tiden vidareutbilda sig, skaffa sig ny kunskap osv.

• Vi behöver titta mer på behovet av och möjligheterna för att skapa effektiva gruppträningar, som fortfarande inkluderar en personlig kontakt mellan tränare och elev.

• Vi behöver se till att betydligt fler golfare förstår hur betydelsefulla lektioner är för deras utveckling inom spelet – speciellt eftersom vi skulle vilja påstå att majoriteten av de golfare som nu tar lektioner, inte är de som behöver dem allra mest.

Golftränaryrket är förmodligen ett av de mest spännande yrken som finns, inte minst för att det är så pass obegränsat i vad det kan innehålla. Man kan vara specialiserad inom ett område eller erbjuda lektioner inom ett brett fält. Tränarna är ofta entreprenörer och bestämmer själva över sin arbetstid. Dessutom finns det idag möjlighet att arbeta som golftränare på distans, vilket innebär att man kan rekrytera spelare/kunder från hela världen och jobba med dem på distans. Eftersom golf i mycket är ett mentalt spel, kan man även välja att se sin tränarroll som något man gör inte bara för att förbättra en persons spel, men även för att ge henne/honom redskap som kan användas för att förbättra en hel livssituation.

Ska vi göra någonting tillsammans för svensk golf? Låt oss då arbeta för fler golftränare och för att fler golfare tar lektioner och utvecklar sin golf!

/Johan Lundkvist
Grundare av Golfway - Sveriges ledande coaching och träningsplattform för golfare.
https://golfway.se


Relaterat