Skip navigation

Tävlingsbestämmelser Happy Golfing 2017

Redaktionen Golfing.se - 12:22 04/05/2017 (uppdaterad 12:24 19/05/2017)

Tävlingsbestämmelser för Happy Golfing 2017.

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken kap 1,3 och 4. Dessutom gäller respektive arrangörsklubbs lokala regler på varje spelplats.

Villkor för tävling

Deltagare
För att få delta gäller följande krav:
- Vara född senast 2004 eller tidigare
- Högst handicap 54 (högsta handicap som får tillgodoräknas är 28,0)

- Medlem i en svensk golfklubb eller ansluten till en svensk association eller vara medlem i en utländsk golfklubb

Omfattning
Happy Golfing 2017 är en partävling med minst 20 kvalificeringstävlingar och en Sverigefinal.

Kvalificering
Segrande par i varje kvalificeringstävling kvalificerar sig till Sverigefinal. Båda spelarna i varje par som kvalificerar sig till Sverigefinal måste delta i Sverigefinalen annars måste paret lämna återbud.

Avgörande vid lika resultat
I första hand tillämpas spelhandicapmetoden, det vill säga det par med lägst sammanlagd spelhandicap rangordnas högst, i andra hand matematiska metoden och i tredje hand lottning.

Spelform

Damer spelar från standardtee för damer och herrar från standardtee för herrar. Spelformen är tvåmannascramble slagspel netto där paret måste välja vardera spelarens utslag minst sex gånger var. Kvalificeringstävlingarna genomförs över 18 hål vardera och finalen över 18 hål. Spelplatser för kvalificeringstävlingar finna angivna på www.Golfing.se/happygolfing

Handicap
Arrangörsklubben av kvalificeringstävlingarna kan kräva att båda spelarna i paret har tävlingshandicap (minst fyra handicapronder 2016 eller 2017) för att kunna kvalificera sig till Sverige final.

1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,5.
2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,2.
3. Resultaten från punkt 1 och 2 adderas.
4. Summan (med decimaler) blir lagets spelhandicap.

Anmälan
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningsavgiften är 500 kr/par. Arrangörsklubben bestämmer urvalsordning vid överanmälan.

Regler

Avståndsmätare (Regel 14–3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (till exempel nivåskillnader, vindhastighet med mera), bryter spelaren mot Regel 14–3.

Plikt för brott mot lokal regel

Matchspel – Förlorat hål Slagspel – Två slag

Transportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.


Undantag: Spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb.

Tävlingsregler övrigt

Val av boll samt placering av boll

Den boll man väljer ska spelas först.

Vald boll får läget förbättras med ett score kort.

Medspelaren placerar sin boll, utanför green, inom ett score kort, dock ej närmare hål.

På green kan man välja vilken som puttar först. Ingen lägesförbättring på green, såvida inte den finns i en lokal regel för detta.

Spel i bunker

Vid spel i bunker får läget återskapas med hjälp av krattning. Bollen får placeras i bunker.


Relaterat